menu
Najväčší výber kočíkov
0948 633 747 (Po-Pia: 8-15 hod)
Všeobecné obchodné podmienky
0
Košík
AKCIA darčeky pre Vás. Pri nákupe nad 222€ dostanete zadarmo VIP kartu. Naviac každý zákazník dostane 10% zľavu na nákup LED panelov a LED žiaroviek + rôzne zľavové kupóny.
Pri kúpe kombinovaného kočíka detský fusak Springos len za 9.95€. V košíku zadajte zľavový kód AKCIAFUSAK
Kategórie produktov
Kočíky FB
Doprava zadarmo
Tento eshop odporúča Katka Koščová
Naj výber: LED žiarovky, LED pásiky, LED reflektory

Všeobecné Obchodné podmienky


1. Úvodné ustanovenia, vymedzenie pojmov

Nižšie uvedené obchodné podmienky sa vzťahujú na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu www.svetkocikov.sk a sú platné aj pri ostatných nákupoch uskutočnených na základe objednávky formou e-mailovej korešpondencie, telefonicky, či písomne zaslaním objednávky na adresu "predávajúceho".

"Predávajúci" je eLED s.r.o., Postajok 269/4, 085 01 Bardejov, IČO: 51881969,  IČ DPH: SK2120825817

"Kupujúci" je subjekt, ktorý s "predávajúcim" uzavrel "kúpnu zmluvu".

"Kúpna zmluva"  predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar určený jednotlivo čo do množstva a druhu a previesť na neho vlastnícke právo a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu tovaru.

"Kupujúci" uskutočnením objednávky akceptuje Obchodné podmienky pre dodávky tovaru vyhlásené "predávajúcim" Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je písomne stanovené inak.

 

2. Objednávka, uzatvorenie kúpnej zmluvy

Objednávku tovaru vytvoríte prostredníctvom eshopu. Po vykonaní objednávky, Vám bude obratom odoslané e-mailom potvrdenie o jej zaradení do systému. V prípade, že v tomto potvrdení nájdete nezrovnalosti, okamžite nás kontaktujte e-mailom alebo telefonicky na tel č. +421 910 33 99 10. Následne je po vybavení objednávky a odoslaní zásielky zaslaná informačná správa na kontaktný e-mail "kupujúceho" uvedený v registrácii.

Upozornenie: V prípade osobného nákupu tovaru je Vaša objednávka považovaná za záväznú rezerváciu tovaru k nákupu na tejto adrese, ktorú Vám e-mailom potvrdíme. Tento tovar Vám budeme rezervovať 7 dní od zaslania informačnej správy o tom, že tovar je pripravený na predaj. Po uplynutí tejto doby bude tovar v ponuke ďalšieho predaja.

Všetky objednávky podané vyššie uvedenými spôsobmi sú záväzné.

Podaním objednávky "kupujúci" akceptuje Obchodné podmienky pre dodávky tovaru vrátane podmienok reklamácie a súhlasí s nimi.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

Poskytnutím údajov k registrácii alebo vyplnením elektronickej objednávky "kupujúci" súhlasí s tým, že predávajúci bude tieto dáta v zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov používať.

"Predávajúci" sa zaväzuje, že tieto dáta budú podkladom pre vlastné interné a marketingové potreby a v žiadnom prípade ich nebude odovzdávať tretím osobám.

Miestom dodania tovaru je adresa uvedená "kupujúcim" v objednávkovom formulári.

"Predávajúci" si môže v jednotlivom, najmä cenovo náročnejšom prípade, vyhradiť právo vystavenie zálohovej faktúry na objednávaný tovar.

Vlastnícke právo prechádza na "kupujúceho" dňom úplného zaplatenia kúpnej ceny.

V prípade použitia spôsobu platby bezhotovostným prevodom na účet "predávajúceho" sa ako deň zaplatenia považuje deň pripísania finančných prostriedkov na účet "predávajúceho".

 

3. Platobné podmienky

Všetky ceny uvedené v internetovom obchode  www.svetkocikov.sk sú vrátane DPH.

Ceny sú platné v okamihu objednania.

Úhrada objednaného tovaru je možná týmito spôsobmi:

a) platba dobierkou: cena za tovar je uhradená v hotovosti pri prevzatí zásielky od dopravcu kuriéra alebo Slovenskej pošty

b) platba bankovým prevodom

Pri nábytku, komodách účtujeme dodatočné poštovné 9,50eur. Neplatí to pre detske postieľky 120x60cm do 15kg.
V prípade  objednávky tovaru s hmotnosťou vyššou ako 50 kg je výška ceny dopravy individuálna. O jej výške Vás budeme telefonicky alebo e-mailom kontaktovať po zadaní objednávky. 
 

Pokiaľ si zákazník vyberie ako spôsob dodania tovaru „Dobierka“, je povinný túto zásielku prevziať. V prípade neprevzatia tovaru od kuriéra, bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy,  je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu minimálne škodu vzniknuté týmto jednaním (spravidla cenu dopravy, poštovné tam a späť. balné, manipulačné v plnej a preukázateľnej výške.)

 

4. Expedičné lehoty, náklady na dodanie

Dodacia lehota plynie odo dňa obdržania záväznej objednávky. Podmienkou je obdržanie všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre včasné vybavenie dodávky.

Dodacia lehota sa považuje za splnenú včas, ak tovar bude pripravený v mieste plnenia k odovzdaniu najneskôr posledný deň dohodnutej alebo dodatočne dohodnutej dodacej lehoty.

V súčasnej dobe je možné doručiť tovar týmito spôsobmi:

  • Osobným odberom rezervovaného tovaru
  • Kuriérskou spoločnosťou
  • Zásielkovňa

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho.
Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.
Predávajúci neručí za škody vzniknuté pri preprave. Zásielky sú poistené a dopravca prepravnej spoločnosti ručí za tovar.
V prípade, že si odvoz tovaru zabezpečí kupujúci, predávajúci nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté pri preprave tohto tovaru.

 

 

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy / Vrátenie tovaru

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. 

Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.
d) V prípade stornovania alebo neprevzatia zásielky kupovanej na firmu (nie spotrebiteľ) si fakturujeme náklady spojene s vybavením objednávky - poštovné a balné. 

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou tohto formulára. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Tovar prosím zasielajte späť najlepšie v pôvodnom obale, nepoužívaný a nepoškodený vrátane príslušenstva. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote spolu s tovarom zaslaný:

Vyplnený Formulár na odstúpenie od zmluvy

Prečítajte si Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Tovar spolu s horeuvedenými dokladmi zasielajte iba na našu adresu s textom "Vrátenie tovaru":

eLED s.r.o.
Postajok 269/4
085 01 Bardejov 

Uvedené doklady môžu byť priložené k tovaru.  

V súlade s § 7 ods. 6 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

  • poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
  • predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela ktoré spotrebiteľ rozbalil, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia
  • ochranné rúška 


Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Zásielku s tovarom odporúčame poistiť.  

Predávajúci je podľa zákona č. 102/2014 Z.z., povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5.

V prípade nedodania kompletného tovaru alebo inak nedodržané vyššie uvedené podmienky sa termín posúva do doby dodania plnohodnotného tovaru.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude "predávajúci" akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady "kupujúceho" späť.

V prípade neprevzatia odoslaného tovaru kupujúci uhradí predavajúcemu náklady na prepravu tovaru.

Predavajúci ma právo odstúpiť od zmluvy ak do 30dní nevie dodať objednaný tovar alebo sa cena tovaru zvýši. 

Predavajúci ma právo odstúpiť od zmluvy ak v dôsledku  technickej chyby je uvedená zlá cena za tovar.

V prípade neprevzatia zásielky si budeme faktúrovať náklady na poštovné a balné.

Odporúčame telefonicky (0905 444 534) nám oznámiť vrátenie tovaru a dohodnúť další postup.

 

6. Záručné podmienky

Ak vykazuje tovar zjavné chyby, najmä ak je tovar kupujúcemu predaný v porušenom transportnom obale, je "kupujúci" oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok "kupujúceho" na poskytnutie riadneho dodania tovaru, alebo na vrátenie kúpnej ceny.

Záručné podmienky pre konkrétne typy tovaru sú vyhotovené v záručných listoch u každého tovaru.

 

7. REKLAMÁCIA DORUČENÉHO TOVARU

Ihneď po doručení si skontrolujte obsah balíka (ideálne pred kuriérom/zamestnancom pošty).  V prípade, že je obsah poškodený spíšte s kuriérom záznam o škode. Obal nevyhadzujte. Taktiež nás ihneď telefonicky kontaktuje na čísle 0905 444 534.  Doručenie poškodeného tovaru je možné reklamovať do 24hod. od doručenia. Fotografie nám zašlite na  email reklamacie@svetkocikov.sk.

 

8. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

 

9. REKLAMAČNÝ PROTOKOL

9.1 Na každý výrobok sa vzťahu zákonom stanovená 24 mesačná záručná doba pokiaľ nie je uvedené inak. Predajca je zodpovedný za vady spôsobené výrobcom alebo predajcom. Predajca nie je zodpovedný za vady a poškodenie spôsobené prepravcom. Zásielky predajca odosiela poistené, v prípade zistenia vady spôsobenej prepravcom je kupujúci povinný reklamáciu uplatniť u prepravnej spoločnosti najneskôr 24 hodín od prevzatia zásielky. V prípade prejavenia sa výrobnej chyby na produkte je kupujúci povinný bezodkladne túto závadu reklamovať. Používanie poškodenej alebo chybnej časti produktu môže spôsobiť neodstraniteľnosť vady, za čo predajca nenesie zodpovednosť.

9.2 Na vybavovanie reklamácii sa vzťahuje platný Reklamačný protokol zverejnený na stránke predajcu www.svetkocikov.sk Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný protokol prečítal, a v plnom rozsahu s ním súhlasí, a zároveň potvrdzuje, že bol dostatočne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie. Reklamačný protokol sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho na stránke internetového obchodu predajcu.

9.3 Počas záručnej doby má zákazník právo na bezodkladné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie vrátane záručného listu predávajúcemu.

9.4. Ak tovar preukazuje výrobne vady má kupujúci právo tovar reklamovať u predajcu a to tak, že ho doručí na adresu prevádzky predajcu na vlastné náklady. Reklamačné konanie začína plynúť dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

A. Kupujúci informuje o reklamácii predávajúceho emailom, písomne alebo telefonický.
B. Kupujúci tovar zašle na adresu predajcu (eLED s.r.o., Postajok 269/4, 085 01 Bardejov). Predávajúci odporúča zásielku poistiť. Predávajúci nepreberá zásielky odoslané na dobierku.
C. Kupujúci je povinný tovar zaslať riadne očistený. Špinavý tovar bude kupujúcemu vrátený na náklady kupujúceho. Upozorňujeme zákazníkov, ktorí zašlú kočík alebo časť kočíka vo fólii, že takáto zásielka nebude od prepravnej spoločnosti prevzatá z dôvodu ochrany pred zodpovednosťou za poškodenie kočíka alebo jeho častí prepravnou spoločnosťou z dôvodu nedostatočného zabalenia zásielky. Tovar je potrebné riadne zabaliť aby sa ochránil pred poškodením spôsobným prepravnou spoločnosťou z dôvodu nedostatočného zabalenia tovaru.
D. Kupujúci je povinný k zásielke priložiť kópiu dokladu o kúpe tovaru v našom elektronickom obchode, originálny záručný list. Taktiež je kupujúci povinný napísať stručný reklamačný list, kde uvedie meno, adresu, telefonický kontakt, email a popis závady.

9.5 Kupujúci po splnení podmienok uvedených v bode 9.4 týchto Obchodných podmienok predajca po obdŕžaní zásielky a po skontrolovaní splnenia všetkých bodov uvedených v bode 9.4 odošle na uvedený email potvrdenie o prijatí reklamácie. Doba na vybavenie reklamácie začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po uplatnení  reklamácie. Kupujúci reklamáciu vybaví v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenie rekamácie. Za 30 deň sa považuje deň odoslania tovaru kupujúcemu. Záruka na tovar sa predlžuje o čas, počas ktorého bol tovar na reklamácii u predajcu.

9.6 V prípade, že vybavenie reklamácie trvá dlhšie ako 30 dní, má kupujúci právo odstúpiť od kúpy a vrátenie ceny tovaru, alebo na výmenu tovaru za nový.

9.7 Kupujúci nemá právo uplatniť si reklamáciu na vady, o ktorých bol kupujúci v čase uzatvorenia kúpy predajcom upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť (ak bola závada popísaná v popise produktu, pričom bola výrazne zohľadnená táto závada v cene produktu.

9.8 Nárok na uplatnenie záruky u predajcu kupujúcim zaniká:

a) nepredložením dokladu o zaplatení – nadobudnutí tovaru u predajcu, záručného listu, alebo príslušenstva potrebného k adekvátnemu posúdeniu oprávnenia reklamácie.

b) uplynutím záručnej doby tovaru,

c) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

d) vady zapríčinené bežným používaním (odtrhnuté časti, cvoky, suché zipsy, zipsy, prasknuté pneumatiky, defekty, opotrebované pneumatiky, tzv. osmičky na kolesách a pod.),

e) nesprávnym používaním alebo skladovaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými alebo mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

g) poškodenie tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,

h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami, nepredvídateľnou skazou,

i) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom a podobne,

9.9 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním respektíve odoslaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru,

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Vybaviť reklamáciu je predávajúci najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

9.10 Všetky právom uplatnené reklamácie sú bezplatné. V prípade neoprávnenej reklamácie si predávajúci vyhradzuje právo od kupujúceho vyúčtovať náklady spojené so zaslaním tovaru späť k zákazníkovi.


 

10. Ochrana osobných údajov

"Predávajúci" prehlasuje, že všetky údaje osobnej povahy (meno, priezvisko, tel.čísla, e-mailovú adresu a poštovú adresu) sú dôverné, budú použité iba pre internú potrebu eshopu www.svetkocikov.sk.

a nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe alebo zneužité.

Osobné informácie sú zhromažďované z obchodných, logistických, štatistických a marketingových dôvodov.

Pri nakladaní s osobnými dátami sa eshop www.svetkocikov.sk zaväzuje riadiť zákonom

č.  18/2018 Zb. z. o ochrane osobných údajov.

"Kupujúci" využívaním služieb eshop-u www.svetkocikov.sk dáva súhlas k zhromažďovaniu osobných údajov. Pri registrácii sú požadované základné informácie "kupujúceho", ktoré sa ďalej dopĺňajú pri prevedení objednávky. "Kupujúci" má právo požiadať o vymazanie osobných údajov z databázy (zrušenie registrácie) a to písomnou formou na e-mail info@svetkocikov.sk

Prístup registrovaným "kupujúcich" do e-shopu a možnosť objednávok sú chránené prístupovým heslom, ktoré pozná len registrovaný "kupujúci".

Preto, prosíme, nenechávajte toto heslo voľne prístupné ostatným osobám, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu a následne k zneužitiu Vašej registrácie a Vašich údajov.

Za zneužitie prístupového hesla predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť.

Uvedené fotografie a popisy majú informatívny charakter (su ilustračné)  a nemusia zodpovedať skutočnosti. Obrázky kočíkov sú iba náhľadové, v skutočnosti môže byť iný dizajn koliesok. Kolieska sú dodávané podľa aktuálnej ponuky výrobcu. Malé zmeny farieb sú možné, k drobnému skresleniu farieb na fotografiách mohlo dôjsť digitalizáciou (nasvietením, bleskom z fotoaparátu). Vzory a modely kolies kočíkov sú dodávane podľa aktuálnej ponuky výrobcu. 

 

Obsah a design týchto stránok je chránený platným autorským zákonom a príslušnými predpismi. Kopírovanie, publikovanie a ďalšie šírenie akejkoľvek časti týchto stránok bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti eLED s.r.o. je zakázané.

Newsletter
Chcete dostávať info o zľavách a novinkách?
Registrujte sa na odber newslettera.
Náš eshop používa súbory cookie. Niektoré súbory cookie sú nevyhnutné pre správne fungovanie webu. Ďalšie súbory cookie používame na analýzy. Tie môžete prípadne odmietnuť.